Vuosi kuvina

VUODEN 2015 KOHOKOHTIA

Helsingin yliopisto juhlisti vuonna 2015 375-vuotiasta historiaansa. Juhlavuosi näkyi kirjastorakennusten seinillä ja monina tapahtumina yliopistokampuksilla ympäri vuoden.

Yksi juhlavuoden näyttävimpiä tapahtumia oli Helsingin kaupungin lahja yliopistolle: Kaisa-talon alakerrassa sijaitsevan Kaisaniemen metroaseman nimeäminen Helsingin yliopistoksi.

Vuotta 2015 Helsingin yliopiston kirjastossa leimasivat digitaalisen aineiston määrän ja käytön jatkuva kasvu, monimuotoisten oppimisympäristöjen rakentuminen sekä Helsingin yliopiston valmistautuminen taloutensa tulavisuudessa tiukkeneviin reunaehtoihin.

Uusi aineistopolitiikka hyväksyttiin

Kirjaston johtokunta hyväksyi marraskuussa uuden kirjaston uuden aineistopolitiikan, jonka painopiste on digitaalisten aineistojen hankinnassa Helsingin yliopistossa tehtävän tutkimuksen ja tarjottavan opetuksen tueksi. Uusi aineistopolitiikka panee painoa myös avoimen tieteen tukemiseen; kirjasto edistää Helsingin yliopistossa tuotettujen julkaisujen ja tutkimusdatan näkyvyyttä, saatavuutta ja leviämistä maailmanlaajuisesti tukemalla avointa julkaisemista yliopistossa.

Yhteistyösopimus Amerikka-kirjaston kanssa

Helsingin yliopiston rehtori Jukka Kola ja suurlähettiläs Bruce Oreck allekirjoittivat kesäkuun 8. päivänä Amerikka-kirjaston yhteistyösopimuksen tulevaksi viisivuotiskaudeksi. Kaisa-talossa toimiva, kaikille avoin Amerikka-kirjasto (American Resource Center) on ainutlaatuinen maailmassa. Amerikka-kirjasto avautui Helsingissä vuonna 1946 osana Yhdysvaltain Tiedotusvirastoa ja on kuulunut yliopiston kirjastoon vuodesta 1995 lähtien.

OSAAVA HENKILÖSTÖ VOIMAVARANA

Helsingin yliopisto myönsi toukokuussa kirjastolleen työsuojelupalkinnon. Kirjasto sai tunnustuksen panostuksistaan työhyvinvointiin organisaatiouudistuksen ja muuttojen keskellä. Työhyvinvointi pyritään huomioimaan kaikessa kirjaston toiminnassa, sillä hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara.

Kirjaston asiantuntijoiden osaamista nostettiin esiin myös yliopiston 375-juhlavuoteen liittyvässä Kirjaston kasvot –sarjassa. Työhistoriaansa ja innostavaa työkenttäänsä raottavat monet kirjastossa työskentelevät eri alojen osaajat, jotka omalta osaltaan tekevät kirjaston oppimisympäristöt toimiviksi ja tutkijoiden palvelut mahdollisiksi.

ISEW Library 2015

Henkilöstön kehittymisen kannalta yksi vuoden kohokohta oli jo viidennen kerran järjestetty kansainvälinen henkilöstövaihtoviikko ISEW Library 2015. Viikko kokosi kesäiseen Helsinkiin 16 kirjastoammattilaista 13 Euroopan eri maasta Erasmus+ -rahoituksella verkostoitumaan, oppimaan uutta ja vaihtamaan ajatuksia kirjastokenttää keskeisesti puhuttavista teemoista.

Vaihtoviikko on erinomainen tilaisuus myös Helsingin yliopiston kirjaston henkilöstölle kansainvälistymiseen kotona, vähäisin kustannuksin. Vieraissa vaihtoviikko herättää poikkeuksetta ihastusta, josta on raportoitu myös kirjastoalan julkaisuissa. Lue lisää henkilöstövaihtoviikon osallistujien kokemuksista.

Kirjaston henkilöstö vietti kesäjuhlaa Kumpulan kampuksella yhdessä kansainvälisen henkilöstövaihtoviikon vieraiden kanssa. Joulun alla pikkujouluja vietettiin Kaisa-talossa.

Kirjasto osallistuu elektronisen kirjaston kehittämiseen Eritreassa

Kirjasto sai rahoituksen kehitysprojektiin Eritrea Specific HEI ICI Programme Suomen ulkoasiainministeriön yliopistojen välisestä kehitysyhteistyöohjelmasta. Hankkeen kokonaisrahoitus on 507 000 €, josta ulkoministeriön rahoittama osuus on 405 000 €. Hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun asti.

Hankekumppanina on Eritrean suurin yliopisto, Eritrea Institute Technology. Hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalista kirjastoa ja kirjastoautomaatiota aluksi Eritrea Institute Technology -yliopistossa ja myöhemmin muissa Eritrean yliopistoissa. Hankkeen toimintamuotoja ovat laite- ja aineistohankinnat sekä koulutus ja konsultaatio Eritreassa, Suomessa ja verkon välityksellä.

Hankkeen ensimmäinen koulutus- ja suunnitteluvierailu oli joulukuussa 2015, jolloin hankkeen johtoryhmän eritrealaiset jäsenet tietotekniikkakeskuksen johtaja Samuel Tewelde, kirjastonjohtaja Beletse Desbele ja yliopiston rehtori Tesfamichael Haile vierailivat Suomessa.

KIRJASTO TUNTEE ASIAKKAANSA

Tarjotakseen juuri asiakaskuntansa tarvitsemia palveluja ja tiloja, kirjaston menestyksen avain on tuntea käyttäjänsä. Syksyllä 2015 kirjasto selvitti kävijäkyselyllä käyttäjiensä profiilia ja toiveita. Helsingin yliopiston kirjaston käyttäjistä 80% on yliopistolaisia.

Asiakaskunta myös uusiutuu vuosittain, kun tuhannet uudet opiskelijat aloittavat opintonsa syksyisin. Myös kansainvälisten opiskelijoiden ja tutkijoiden määrä on kasvussa. Kirjasto osallistuu kansainvälisten opiskelijoiden orientaatiotapahtumaan Welcome Fairiin kevät- ja syyslukauden alussa.

DIGITAALISEN AINEISTON KÄYTTÖ KASVAA JATKUVASTI

Digitaalisten aineistojen, erityisesti e-kirjojen, määrä jatkoi vahvaa kasvuaan. Digitaalinen kurssikirja näyttää lyöneen läpi asiakkaiden keskuudessa. E-kirjojen laina-aikoja yhtenäistettiin niiden käytön helpottamiseksi.

Uusia aineistoja hankittiin myös säännöllisesti, usein määräaikaisten koekäyttöjen kautta. Vuonna 2015 käyttöön saatiin myös runsaasti digitaalisia hakuteoksia ja sanakirjoja.

HELDAn käyttö kasvoi

Helsingin yliopiston digitaalinen arkistopalvelu HELDA tuo uusia lukijoita yliopistolaisten tutkimukselle, tarjoamalla artikkeleita ja tutkimusdataa avoimesti kaikkien saataville. Kansainälisellä digitaalisten arkistojen ranking-listalla HELDA saavutti sijan 33.

Kirjoitushetkellä HELDA:n sijoitus listauksessa on 35.

Avoin tiede strategiseen kärkeen

Helsingin yliopiston kirjasto on satsannut jo vuosia avoimen julkaisemisen edistämiseen ja tutkimusdatan säilytykseen kehittämällä digitaalisia arkistopalveluja. Vuonna 2015 kirjasto neuvotteli useita alennuksia ns. Gold OA-lehtien kirjoittajamaksuista Helsingin yliopiston tutkijoille.

Avoimen tieteen keskeisiä kysymyksiä avattiin lokakuussa Open Science -työpajassa, joka järjestettiin osana kansainvälistä Open Access -viikkoa.

Tutkimusjulkaisujen avoimuus nousi keskusteluun myös loppuvuodesta, kun kirjasto karsi lehtitilauksiaan vuodelle 2016 yliopiston talouden merkittävästi tiukentuessa. Ylikirjastonhoitaja vastasi kotimaisten tiedekustantajien herättämään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

KIRJASTO TUTKIMUKSEN TUKENA

Kirjasto satsaa entistä enemmän tutkimuksen tuen, kuten tutkimuksen arvioinnin palveluihin. Kirjasto hankki yliopistolaisten käyttöön Scival-työkalun, jolla käyttäjä voi analysoida Elsevierin Scopus-viitetietokannan aineistoja. Bibliometrisista menetelmistä järjestettiin lokakuussa asiantuntijaseminaari yhteistyössä OKM:n, SYN:n ja CSC:n kanssa.

Altmetriikkapalvelut ovat leviämässä lääketieteestä myös muille luonnontieteellisille aloille ja julkaisukäytäntöjen kehittyessä vähitellen myös ihmistieteisiin. PlumX altmetriikkapalvelu otettiin käyttöön Helsingin yliopistossa tutkimuksen näkyvyyden ja vaikuttavuuden analysoimiseksi.

Helsingin yliopiston kirjasto koordinoi myös Tuuli-projektia, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön ja räätälöidä suomalaisille tutkimusorganisaatioille sopiva yhteinen työkalu datanhallintasuunnitelmien laadintaan.

HUPS - Tieto suoraan tutkijan työpöydälle

Kirjasto toi syksyllä tarjolle uuden palvelun, jossa yliopiston ja HYKS:n henkilökunta voi veloituksetta tilata lainoja tai artikkelikopioita Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmista. Aineisto toimitetaan kirjastosta Helsingin yliopiston sisäpostiosoitteeseen.

Research Guides laajenee

Eri tieteenalojen tutkimustiedonlähteitä yhteen kokoavat Research Guide -sivustot laajenivat uusille aloille. Kumpulan kampuksen kaikille tieteenaloille saatiin vuonna 2015 oma Research Guidensa.

OPPIMISYMPÄRISTÖT MUUTOKSESSA

Oppimisympäristöjen evoluutio oli vuoden 2015 keskeisiä teemoja kirjastossa. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan yhteydessä sijainneen Minervan kirjakokoelma muutti pääkirjastoon Kaisa-taloon, ja vapautuneet neliöt muokattiin oppimiskeskukseksi, joka tarjoaa monipuolisesti erilaisia tiloja ryhmätyöskentelyyn ja itsenäiseen opiskeluun. Oppimiskeskus Minervan avajaisia vietettiin joulukuun alussa.

Kumpulan kampuskirjaston käyttö kovaan kasvuun

Kesällä 2014 kokonaisuudessaan uudistetun Kumpulan kampuskirjaston käyttö lähti remontin jälkeen kovaan kasvuun. Kaikkien aikojen kävijäennätys rikkoutui syyslukukauden 2015 alkaessa. Uudistunut kampuskirjasto tarjosi myös uudentyyppistä tiedonhaun opastus arkiaamujen Tiedonhankinnan työpajassa.

Sunnuntaiaukiolo ja itsepalvelu

Uudistetusssa Kumpulan kampuskirjastossa itsepalvelu laajeni myös varausten itsepalvelunoutoon. Vuoden vaihtuessa uudeksi myös Kaisa-talossa ja Viikin kampuskirjastossa saatettiin siirtyä varausten itsepalvelunoutoon.

Lisääntyvä itsepalvelu mahdollisti osaltaan Kaisa-talon kirjaston aukioloaikojen laajentamisen. Kirjasto oli koeluontoisesti avoinna myös sunnuntaisin klo 10-16 kevätlukukauden kiireisimpään aikaan. Asiakaspalaute oli ylistävää, vaikka kirjasto toimiikin sunnuntaisin itsepalveluperiaatteella. Onnistunutta kokeilua jatkettiin syksyllä ja sitä tullaan jatkamaan myös tänä keväänä.

KIRJASTO TAPAHTUMIEN KESKIPISTEENÄ

Vuoden 2015 eniten yleisöä vetänyt tapahtuma oli uusi tietokirjaklubi. Kaisa-talon Kirjaklubissa esiteltiin sekä kevätlukukaudella että syksyllä Helsingin yliopistossa toimivien kirjoittajien ajankohtaisia tietokirjoja kirjailijapuheenvuorojen ja yleisökeskustelun kautta. Keväällä 2016 jatkavaa tietokirjaklubia vetää tietokirjallisuuden professori Pirjo Hiidenmaa.

Kaisa-talossa järjestettiin myös säännöllistä näyttelytoimintaa. Kirjaklubin rinnalla esillä oli kirjanäyttely Tutkijakollegiumin ja muiden yliopistolaisten julkaisutuotannosta. Myös ulkopuoliset näytteilleasettejat vuokrasivat tilaa erilaisiin näytteilyihin pitkin vuotta.