Oppimisympäristöt muutoksessa oppimisen etulinjassa

Helsingin yliopiston kirjasto on panostanut monimuotoisten oppimisympäristöjen kehittämiseen koko 2010-luvun ajan. Vuonna 2015 uuden muodon sai oppimiskeskus Minerva Siltavuorenpenkereellä, käyttäytymistieteellisen tiedekunnan ja erilaisia opetusteknologioita hyödyntävän Minerva ELE -torin kupeessa.

Minervan uuden oppimiskeskuksen suunnittelu alkoi jo syksyllä 2014, ja vuoden 2015 alkupuoli oli tiivistä suunnittelutyön aikaa. Arkkitehti teki tilankäytöstä useita luonnoksia, joita kirjaston ja tila- ja kiinteistökeskuksen asiantuntijat sekä tilan käyttäjien eli opiskelijoiden edustajat kävivät läpi yhdessä ja kommentoivat.

Opiskelijat toivoivat erityisesti erityyppisiin työskentelytapoihin soveltuvia ryhmätyötiloja. Yksityiskohtina toivottiin riittävästi sähköpistokkeita omille laitteille sekä vakaasti toimivaa langatonta verkkoa. Myös riittävän hiljaista opiskelutilaa toivottiin kovasti. Minervaan haluttiin siis mahdollisimman monipuolista ja muunneltavaa opiskelutilaa, joka olisi käytettävissä aina kun kiinteistö on avoinna.

Muutto ennätysajassa

Kun uutta oppimiskeskusta vasta suunniteltiin, valmisteltiin samaan aikaan remonttiin liittyvää suurinta ponnistusta: Minerva-kirjaston painettujen kokoelmien siirtoa pääkirjastoon Kaisa-taloon uuden oppimiskeskuksen tieltä. Muutto eteni keväällä 2015 ennätysvauhtia, ja tila oli tyhjä jo hyvissä ajoin ennen suunnitellun remontin alkua.

Kaisa-talossa käyttäytymistieteiden kokoelmat saatiin asiakkaiden käyttöön peräti kaksi viikkoa aiemmin kuin oli arvioitu! Minervan painetun kokoelman siirtäminen pääkirjastoon ja tilan muuntaminen oppimiskeskukseksi tuotti myös kirjastolle säästöä tilakuluissa yli 300 000 euroa. Suurin osa säästyneistä varoista käytettiin digitaalisen aineiston hankintaan.

Tiloiltaan täysin uudistetun Minervan oppimiskeskuksen avajaisia päästiin viettämään joulukuun alussa.

Yli 160 uutta paikkaa opiskeluun

Reilun vuoden kestäneen yhteistyöprojektin tuloksena kirjaston asiakkailla on käytössä monipuolinen, muuneltava tila, jossa on erilaisiin tarpeisiin sopivaa opiskelu- ja oleskelutilaa yhteensä 165 asiakaspaikkaa. Ryhmätyötilaa on erillisissä huoneissa, verhoin rajatuissa ringeissä sekä avotilassa yhteensä 78 hengelle.

Kahteen ryhmätyöringeistä hankittiin 65" CleverTouch Plus-kosketusnäytöt, joita voi käyttää ryhmätyön tukena monin tavoin. Käyttäjä voi yhdistää näytön omaan tietokoneeseensa, käyttää näyttöön liitettyä yliopiston työasemaa tai käyttää näyttöä kuin jättikokoista tablettitietokonetta.

Hiljaisessa työskentelytilassa on 24 lukupaikkaa, lisäksi lukupaikkoja on 39 ryhmätyötilojen läheisyydessä; tietokonepaikkoja on kaikkiaan 28. Työskentelypaikoista 14 on seisomapöytien ääressä. Osa seisomapöydistä on korkeudeltaan säädettäviä. Kirjasto on myös pyrkinyt tekemään asiakkaiden omien laitteiden käytöstä mahdollisimman sujuvaa parantamalla langattoman verkon toimintaa sekä tarjoamalla runsaasti sähköpistokkeita.

Asiakkaiden palaute parantaa tarjontaa

Asiakaspalaute tilaan avaamisen jälkeen on ollut pääosin kiittävää. Erityisesti iloittiin siitä, että tilat on saatu juuri opiskelijoiden käyttöön. Tilojen monipuolisuutta ja yleisilmettä pidettiin hyvänä. Erityiskiitoksia tuli siitä, että osassa työskentelypisteistä voi työskennellä seisten ja pöydät ovat säädettäviä.

Verholla rajattujen ryhmätyötilojen ja lukupaikkojen läheisyys ja äänieristys taas jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Tilan käyttöä ja käyttäjien mielipiteitä tilasta seurataan edelleen keväällä 2016.

Oppimisympäristöjen kehittäminen on kirjaston asiakaspalvelun ytimessä. Tavoitteena on yhteistyössä yliopistoyhteisön kanssa hahmottaa minkälaisia tiloja missäkin päin yliopiston kampuksia tarvitaan. Asiakkaat tulevat kirjastoon työskentelemään niin itsenäisesti kuin tiivissä yhteistyössä muiden kanssa. Kirjaston ja yliopiston tavoitteena on luoda ja tarjota helposti muunneltavaa tilaa, ja laatia tilankäytön suunnitelmia siten, että tiloja voidaan muuttaa joustavasti pala kerrallaan. Opiskelutapojen ja -tottumusten muuttuessa jatkuvasti myös tarve erilaisille opiskelutiloille elää jatkuvasti – Kirjasto on yliopisto-opiskelijoiden oppimisen etulinjassa.